1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Vitamin Station Kft. (2131 Göd Kincsem u. 2., Cg.: 13-09-08-56-30, Adószám: 12279113-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő) .

1.2. Az Adatkezelő a Vitamin Station webáruház (www.vitaminstation.hu, a továbbiakban: Webáruház) felületén történő vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás, ügyfélszolgálati és marketing tevékenység során megadott személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:
NAIH-90214/2015. — hírlevél küldése;
NAIH-90215/2015. — időszakos promóció. időszakos promócióról, akciókról szóló tájékoztatás küldése emailben.

2. Az adatkezelések jogszabályi háttere

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Adatkezelő ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Érintettel szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja

3. A webáruházban végzett adatkezelések jogalapja, célja, időtartama; a kezelt adatok köre

3.1. Az adatkezelés általános célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, megrendelések teljesítése, törzsvásárlói program működtetése, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

3.2. A megrendeléshez és számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a hozzájárulás visszavonása esetén az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja szerint az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legalább a számla kiállítását követő 8 évig.
A kezelt adatok köre: név (cégnév), számlázási cím, email cím, telefonszám, a megrendelés adatai: megrendelt termékek, a vásárlás értéke, a vásárlás dátuma

3.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a megrendelt áru kiszállítása szerződéses partnerünk segítségével.
Az adatkezelés időtartama: a kiszállítás teljesítését követő 30 napig.
A kezelt adatok köre: név, szállítási cím, email cím, telefonszám

3.4. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a Webáruház kényelmesebb használatának és személyre szabott törzsvásárlói kedvezmények biztosítása, promóciók, akciós ajánlatok megküldése e-mail útján.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A kezelt adatok köre: név, születési dátum (hónap, nap), számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám, a regisztrációt követő megrendelések adatai: megrendelt termékek, a vásárlások összértéke, a vásárlások dátuma

3.5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: értesítés a legfrissebb, a Webáruház tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival összefüggő hírekről, érdekességekről, újdonságokról, akciókról, promóciókról. A hírlevél reklámot is tartalmazhat.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A kezelt adatok köre: név, email cím

3.6. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja, célja, időtartama és a kezelt adatok köre).

3.7. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
A Webáruház használatának elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében “cookie-kat” használ. A cookie-k a látogató böngészője által, a látogató számítógépének meghajtóján tárolt kis adatcsomagok, amelyek a Webáruház megfelelő színvonalú használatához szükségesek.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Webáruházban kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. Az Adatkezelő a Webáruházzal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Webáruház látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Webáruház látogatottságát és a Webáruházban végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. A Webáruház használata közben harmadik fél is elhelyezhet cookie-kat a látogató böngészőjében.

4. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

4.1. Bármilyen adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonható az Érintett által írásban az Adatkezelő ügyfélszolgálatának (cím: 2132 Göd, Kincsem u. 2., telefon: 06 (30) 871-9080, e-mail: ugyfelszolgalat@vitaminstation.hu) segítségével.

4.2. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel is.

4.3. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 naptári napon belül töröl minden, a kérelemben szereplő adatot.

4.4. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5. Az adatkezelés módja

5.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

5.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

5.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • a. az Adatkezelő munkatársai;
 • b. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • c. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • d. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • e. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

5.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

6. Adatfeldolgozás

6.1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén (2131 Göd, Kincsem u.2.), adatfeldolgozóinál, valamint a DENINET Kft. 1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b. címen található szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

6.2. Szállítást biztosító külső szolgáltatók
A megrendelések teljesítése tekintetében az Adatkezelő az alábbi cégeket veszi igénybe adatfeldolgozóként a szállítás bonyolításához az Érintett egyéni döntése alapján:

6.2.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

6.2.2. Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

6.3. Fizetést biztosító külső szolgáltató

6.3.1. Bankkártyás fizetés
A bankkárytás fizetést a CIB Bank biztonságos banki terminálon biztosítja, mely során a Vitamin Station Kft. nem fér hozzá a Vevő bankkártya adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) kezeli.

6.3.2. PayPallal történő fizetés
A PayPal rendszerén fizetés esetén a fizetési tranzakció adatait a PayPal (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

7.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

8. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

8.1. Az Érintett

 • a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő 30 naptári napon belülhelyesbíteni köteles.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 • a. a kezelése jogellenes;
 • b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 • c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • d. az adatkezelés célja megszűnt;
 • e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Jogorvoslat

9.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

9.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 • a. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • b. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • c. Honlap: www.naih.hu
 • d. Telefon: +36 (1) 391-1400
 • e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Egyoldalú módosíthatóság

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.